คุณอยู่ที่WebSite ที่นี่ดอทคอม > โซน Happy> Section Xfile
ฟังเพลงฮิตตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน คลิก
 
 
กำแพงเมืองจีน
ทะเลหมอกปกคลุม
1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ลักษณะ ขอบเขต ของกำแพง
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เห็นจะเป็นกำแพงเมืองจีน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งเป็นสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยมีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร)

กำแพงอันใหญ่โตมหึมานี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร โดยสร้างขึ้นมาเมื่อไร และใครเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นคนแรกนั้นข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแน่ชัด เพียงแต่สันนิษฐานกันว่า มีมาแต่ราชวงศ์โจว และสมัยแบ่งแยกอาณาจักร โดยแต่ละแคว้นในสมัยนั้นได้สร้างกำแพงขึ้น เพื่อปกป้องดินแดนของตนให้พ้นจากการรุกรานของข้าศึก

ลักษณะกำแพงในสมัยนั้นไม่ปะติดปะต่อกันจนถึงสมัยราชวงศ์จิ๋นกษัตริย์องค์สำคัญ คือ พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นจักรพรรดิ์องค์แรกของประเทศจีนที่รวบรวมประเทศจีนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการสร้างกำแพงเมืองจีนให้ติดต่อเป็นแนวเดียวกัน

กำแพงเมืองจีน มีความยาวครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 7 มณฑล อันประกอบไปด้วย กรุงปักกิ่ง มณฑลเหอเป่ย มณฑลซาลซี เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย มณฑลกานซู มณฑลส่านซี และ เขตปกครองตนเองมองโกเลีย

คลุกเคล้าสีสันธรรมชาต
ฟองสีท้า [ วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2548 เวลา 13:47 น.]
 
Main Happy | Game | Quiz || XFile ]
Copyright ® 2002 Teenee Dot Com. All Rights Reserved
ขอสงวนสิทธิ์ เนื้อหา รูปแบบ ของเว็บไซท์แห่งนี้ ห้ามลอกเลียนแบบเว็บไซท์ ก๊อปปี้เนื้อหา ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

โฆษณา ( Advertising ) คลิกที่นี่
>