คุณอยู่ที่WebSite ที่นี่ดอทคอม > โซน Happy> Section Xfile
ฟังเพลงฮิตตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน คลิก
 
 
มนุษย์ที่มีองค์เทพ
ข้อสังเกตุมนุษย์ที่มีองค์เทพ
มนุษย์ผู้ที่มีองค์เทพแฝงอยู่นั้นสังเกตได้ด้วยตนเองไม่ยาก

1. มึนศรีษะข้างเดียวเป็นประจำ บางทีทางการแพทย์ว่าเป็น ไมเกรน

2. หนักต้นคอ บางครั้งหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอ บางทีขับรถอยู่ดี ๆ ก็รู้สึกหนักบ่า

3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้ง เหมือนคนหายใจไม่อิ่ม บางคนเป็นบ่อย จนหมอว่าเป็นโรคหัวใจ

4. ฝันแม่นยำ มีลางสังหรณ์แม่นยำ บางทีเรียกสัมผัสที่หก หรือ ซิกเซ้นท์

5. ชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลข เสี่ยงโชคได้ใกล้เคียง บางที ผิดแต้มเดียว กลับบนกลับล่าง กลับหน้ากลับหลัง ซื้อทีไรก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเป็นประจำ แต่ถ้าไม่ซื้อเที่ยวบอกใคร เขาก็จะถูก

6. บางครั้งหูจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบา ๆ เหมือนเสียงกระซิบก็มี เสียงดังก้องในหู ก็มี

7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือ มีอะไรที่ลี้ลับ จะรับรู้โดยการสัมผัส ขนลุกชันเย็นซ่าไปทั้งตัว

8. บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดี ๆ ก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นรัวเร็วขึ้นมา

9. หากนั่งสมาธิจะได้หูทิพย์ ตาทิพย์ เร็วกว่าคนทั่วไป

ดังนั้นอาการบางอย่างหาหมอก็แล้ว กินยาก็แล้ว มันไม่หาย ก็ให้ สวดมนต์นั่งสมาธิตามที่ว่าแล้วแผ่เมตตาบ่อย ๆ ทุกอย่างมันจะหายไปเอง เสี่ยงโชคลาภก็จะได้ เพราะบารมีที่ทำนี่แหละ แต่บางอย่างก็อาจจะเกิดจากสัมภเวสีได้เช่นกัน

1. ปวดศรีษะเป็นประจำ บางครั้งปวดมากจนทนไม่ไหว หมอว่าเป็นความดันบ้างก็แล้วแต่ ก็ควรตรวจเช็คแก้ไข เพราะอาจถูกสัมภเวสีเกาะอยู่ในศรีษะได้

2. ปวดไหล่เป็นประจำ หมอว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบ กินยาทายาก็แล้ว มันไม่หาย ตึงไปหมด ถือว่าผิดปกติ

3. มือเท้าชาเป็นซีก จากไหล่ หรือตะโพก หัวเข่าก็ตาม

4. แน่นหน้าอกมากผิดปกติ

5. ปวดบริเวณกระเบนเหน็บ บางที่การแพทย์ระบุว่า หมอนรองกระดูกทับเส้น เว้นแต่กรณีการเกิดอุบัติเหตุ ลื่นหกล้มจนกระแทกพื้นอย่างแรง นั่นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดเป็นกรณีไป

อาการเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวกับองค์เทพ แต่เป็นการแทรกซ้อนจากวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเอง

เหตุที่ทำให้มีองค์เทพฯ
ปฐมเหตุของการเกิดร่างทรงองค์เทพมากมายในยุคนี้ กล่าวกันว่าเมื่อครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่า พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ 5,000 ปี แต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง 2,500 ปี เท่านั้น

พระอานนท์จึงทูลถามว่า เหตุใดพระองค์จึงมิให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ 5,000 ปี ดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

แล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา พระอานนท์จึงทูลว่า

ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาต แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้าง

ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น อันได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ เหล่าเทพเทวาทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันกราบทูล ขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์คือ 1,250 ปี

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีก แล้วทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีก

เหล่าพญาครุฑ คนธรรพ์ นาคราช ท้าวกุเวร กินนร กินนรี และภูติผีปีศาจ จึงกราบทูลขอดูแลอายุพระศาสนาเท่าที่เหลือ 1,250 ปี ให้พวกเขาได้ดูแลรักษา จนกว่าพระศาสนาจะค่อย ๆ เรียวเล็กลงไป ยุคนั้นมนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับ ถึงกับต้องปีนบันไดสอยลูกมะเขือ หรือเก็บเม็ดพริก พระสงฆ์สาวกก็จะร่อยหรอแทบว่าจะไม่มีเหลือ จะเหลือเพียง ผ้าเหลืองผืนน้อย ๆ ห้อยอยู่ที่หู เพื่อให้เป็นที่สังเกตุว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้น พระศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี ตามพุทธฎีกาที่กำหนดไว้

เมื่อถึงกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี เป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่ของเทพพรหมเทวาทั้งหลายที่จะมาทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำชูทนุบำรุงสืบพระศาสนาขององค์สมณโคดม ตามที่ได้ทูลขอกับพุทธองค์ไว้ จึงเป็นเหตุในเกิดมีร่างทรงองค์เทพมากมายในปัจจุบัน

อนึ่ง องค์เทพเป็นเพียงอากาศธาตุเท่านั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยสังขารของมนุษย์ที่มีธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยการมาแฝงบังคับร่าง เพื่ออาศัยติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ นำพาพุทธบริษัทบริจาคทานสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ โดยอาศัยการช่วยเหลือบำบัดทุกข์ร้อน รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์ และบอกบุญกับสานุศิษย์ผู้ศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพระศาสนาเป็นสำคัญ

องค์เทพที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์
ดังนั้นการที่องค์เทพจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นก็ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ

1. ญาณจุติ หมายถึงภาระหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์ตามวาระ และเป็นส่วนหนึ่งของเทพที่ลงมาจุติ เพื่อมารับกรรมบางอย่างและเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำทางฝ่ายสงฆ์หรือฆราวาสก็ตาม ที่เป็นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติจนได้ญาณหรือฌาณ และมักจะลำบากในช่วงแรกแต่จะสบายในช่วงปลาย

2. ญาณแฝง หมายถึง องค์เทพในระดับต่าง ๆ ที่ยังไม่ถึงวาระการเกิดเป็นมนุษย์ แต่มีความเลื่อมใส ปรารถนาจะช่วยส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการสืบพระศาสนาด้วย ครั้นจะลงมาเกิดใหม่เพื่อสร้างบุญ ก็จะต้องรอเวลาอีกนานกว่าจะถึงเวลานั้น ญาณนี้แหละทีมักถูกเรียกกันว่า องค์ ซึ่งแยกตามภาระหน้าที่ได้ 2 ประการด้วยกัน

ความสัมพันธ์ในอดีต คือให้การอารักขาผู้ที่ได้มาจุติเป็นมนุษย์ เพราะเคยเกี่ยวสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อน เมื่อร่างนี้ได้ทำบุญและแผ่เมตตาให้ ก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน ขณะเดียวกันก็จะคอยปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือการทำมาหากิน ดลจิตดลใจ หรือเกิดเป็นลางสังหรณ์ในเรื่องราวต่าง ๆ จะพาสร้างบารมีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บางครั้งเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐานองค์เทพท่านจะพาสวดมนต์เป็นภาษาเบื้องบนหรือภาษาเทพไปเลยก็มี ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่

1. เคยมีบุญคุณกันมาก่อนที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์ หรือ ในอดีตชาติ

2.เคยติดหนี้บุญคุณกันมาก่อนที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์ หรือ ในอดีตชาติ

3.เคยเป็นบุตรหลานหรือบริวารกันมาก่อน

4.เกิดจาการสวดมนต์อ้อนวอนขอบารมีจากเทพเป็นประจำ จึงลงมาช่วย

ทำหน้าที่เป็นม้าทรง หรือ ร่างทรง ในกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่จะตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ เนื่องจากองค์เทพที่มาจับร่างเห็นว่า เป็นคนดีและมีบารมีพอ บังเอิญมาหมดอายุขัยก่อน ท่านก็เลยต่ออายุให้ ดังนั้นร่างนี้จึงต้องสร้างบารมีชดใช้หนี้บุญคุณขององค์เทพ โดยเป็นร่างทรงหรือสื่อที่จะติดต่อมนุษย์เพื่อสร้างบารมีร่วมกัน ในการทำนายทายทัก รักษาโรค หรือ อื่น ๆ สุดแท้แต่องค์เทพท่านจะเห็นสมควร และเมื่อถืงเวลาหรือหมดหน้าที่ก็จะต้องตายจริง ๆ

บางคนอาจสงสัยว่า เทพ พรหม มีบารมีมากพอแล้ว ทำไมถึงต้องลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีก ทั้งที่ร่างกายมนุษย์มีแต่ของเน่าเหม็นเต็มไปหมด ดังนั้นเราควรศึกษาให้เข้าใจก็จะได้หายสงสัย เพราะความเป็นเทพพรหมแม้จะได้ชื่อว่าเป็นสุคติภูมิ แต่ก็ย่อมมีอายุขัยแม้จะเป็นหมื่นปีแสนปี สักวันหนึ่งมาถึงก็ย่อมจะต้องลงไปจุติใหม่ตามวิบากกรรม

เหตุฉะนั้นเทพพรหมผู้ไม่ประมาท จึงต้องขวนขวายหมั่นสร้างบุญกุศลให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป อนึ่งในความเป็นเทพพรหมนั้นย่อมอยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่า โอปปาติกะ คือมีความเป็นทิพย์ที่ละเอียด ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า เว้นแต่ผู้ที่ฝึกจิตจนใสละเอียดในระดับเดียวกันจึงสามารถมองเห็นตัวกันได้

ดังนั้นหนทางแห่งการสร้างบุญจึงมีขีดจำกัด ด้วยอานิสงก์แห่งบุญนั้นเอง ไม่เหมือนมนุษย์ย่อมสามารถบำเพ็ญบารมีได้ถึงชั้นสูงสุดคือ พระนิพพาน แม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตก็ยังต้องมาจุติในภพมนุษย์ เพราะต้องอาศัยสังขารหรือธาตุขันธ์ 5 เพื่อชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม จนบรรลุพระโพธิญาณ ได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด

ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีองค์หรือเปล่า หรือชอบไปเที่ยวหาร่างทรงตามตำหนักต่าง ๆ เป็นเทพจริงหรือเปล่า หรือเป็นเพียงสัมภเวสีที่แอบอ้างหากินไปวัน ๆ พอถูกเขาทักว่ามีองค์ก็เลยพาลรับขันธ์ 5 ไปเลยก็มี ถ้าทำถูกต้องก็ดีไป ถ้าทำไม่ถูกต้อง กลายเป็นว่าเอาผีมาใส่ไว้ในตัวก็จะซวยไปกันใหญ่ เพราะบางทีเราไม่ทราบว่า ตำหนักไหนแท้หรือเทียม บางคนไม่มีอะไร แต่พอเห็นเขามีองค์ก็พาลอยากจะเป็นบ้าง ก็เลยทำให้มีทั้ง คนทรงเจ้า เจ้าเข้าทรง ก็อยู่ในวิจารณญาณของท่านที่ต้องพิจารณาศึกษาให้ดีเสียก่อน

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลุ่มหลงในเรื่องของ เทพพรหม เพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้น ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก จึงไม่สอนให้ไปยึดติดในภพภูมิเหล่านั้น แต่ไม่ได้ทรงปฏิเสธในเรื่องเทพพรหมว่ามีจริง เพราะแม้ครั้งพุทธกาลก็เคยเสด็จไปโปรด พุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์ แม้ในพุทธกิจก็ยังแบ่งเวลาไปโปรดเทพเทวดาในชั้นภูมิต่าง ๆ จนมีผู้สำเร็จอริยบุคคลไปเป็นจำนวนมาก

การรับขันธ์
หลายคนคงจะประสพปัญหาเกี่ยวกับชีวิต หน้าที่การงาน การเจ็บป่วย เชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ สิ่งลี้ลับ ก็มักจะไปตามตำหนักทรงต่าง ๆ บ่อยครั้งที่ถูกทักว่า มีองค์ ต้องรับขันธ์ จึงจะทำให้ชีวิตหน้าที่การงาน การเงิน คู่ครอง การค้าขาย หรือ สุขภาพจะดีขึ้น แรก ๆ ก็อาจเฉย ๆ พอถูกทักบ่อยเข้าชักเขวเหมือนกัน ก็เลยตกกระไดพลอยโจนไปกับเขาด้วย ขันธ์หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 500 บาทขึ้นไป จนเหยียบ 10,000 บาท แล้วแต่จะเป็นขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ขันธ์ 9 ขันธ์ 10 ขันธ์ 16 ก็ว่ากันไป ตามอัตตภาพ ไม่รู้ว่าอุปทานหรือไม่ บางคนก็ว่าอะไร ๆ ดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่พบว่าเลวยิ่งกว่าเก่า ปัญหารุมเร้าหนักกว่าเดิม พาลเป็นบ้าเป็นบอ เจ็บป่วยหนักกว่าเดิมก็แยะ

ขันธ์ 5 คือ เครื่องสักการะบูชา ที่ผู้จะมาขอเป็นศิษย์จัดมาให้ครูบาอาจารย์ เพราะในบรรพกาลผ่านมาจวบจนปัจจุบัน การเรียนรู้สารพัดวิชา จะต้องอาศัยการศึกษาจากผู้ที่เป็นครู และการจะขอเรียนวิชาการเหล่านั้นก็จำเป็นต้องจัดตั้งขันธ์ 5
ขันธ์ 5 ดังกล่าวประกอบด้วย ดอกไม้ขาว ธูป เทียน ผ้าขาว และใช้ใบตองทำกรวยทรงแหลม 5 กรวย บรรจุดอกไม้ ธูป เทียน 5 คู่ ใส่ลงในกรวยทั้ง 5 แล้วจึงนำวางลงบนผ้าขาวที่วางรองรับอยู่บนพานหรือภาชนะ แล้วจึงนำเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ เพื่อขอเป็นศิษย์ ซึ่งผู้เป็นครูก็จะตรวจดูดวงชะตา ว่าสมควรจะรับเป็นศิษย์ได้หรือไม่ เพราะบางทีจะกลายเป็นศิษย์คิดล้างครูได้ในภายหลัง จึงจำเป็นต้องตรวจเช็คดูเสียก่อน หากไม่ประสงค์จะรับเข้าเป็นศิษย์ก็จะไม่รับขันธ์ 5 หากพิจารณาเห็นสมควรแล้วก็รับขันธ์ 5 นั้นมา

ขันธ์ครู คือ เครื่องมงคลทั้ง 5 ที่ผู้เป็นครูประสิทธิประสาทพร ในรูปแบบของวัตถุให้กับศิษย์เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ และเป็นที่รำลึกแก่ศิษย์ให้มีความขยันหมั่นเพียรศึกษาวิชาความรู้ที่ครูมอบให้ไปศึกษาเล่าเรียน
ขันธ์ 5 องค์เทพ หมายถึงขันธ์ 5 และขันธ์ครูรวมเข้าด้วยกันนั่นเอง

กรณีการรับขันธ์
ขันธ์ 5 ของมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

เทพ เป็นจิตวิญญาณ มีขันธ์เพียง 3 ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ จึงต้องอาศัยการแต่งขันธ์ 5 ของมนุษย์ ที่จัดตบแต่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของตน ว่าได้ยอมรับเป็นร่างให้กับเทพองค์นั้น ๆ และยังหมายถึงข้อตกลง ระหว่างเทพกับมนุษย์ผู้ตกลงปลงใจยอมรับหน้าที่เป็นสังขารขันธ์ให้กับองค์เทพผู้นั้นไว้ใช้ร่างของตนสร้างบารมี โดยมีองค์เทพผู้ทำพิธีมอบขันธ์ให้เป็นสักขีพยาน หากแม้นมีใครระหว่างเทพกับมนุษย์มีการผิดข้อตกลง ก็ต้องเดือดร้อนถึงผู้เป็นครูที่เป็นสักขีพยาน จะต้องทำหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดต่อไป

ดังนั้นความหมายของการรับขันธ์ขององค์เทพ จึงเป็นสัญญาใจหรือข้อตกลงในการประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนแห่งเทพ ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องในความหมายดังนี้

ขันธ์ 5 หมายถึงการรับศีล 5 มาปฏิบัติโดยเคร่งครัด ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเผลอไปรับเข้า มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษได้

ขันธ์ 8 หมายถึงการรับศีล 8 ซึ่งจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ ห้ามร่วมหลับนอนฉันท์สามีภรรยา งดเว้นอาหารมื้อเย็น สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา เหมือนการถือศีลบวชพราหมณ์นั่นเอง

ขันธ์ 9 หมายถึงการรับศีลอุโบสถ ถือศีล 8 เคร่งครัด เด็ดดอกไม้ก็ไม่ได้ ดมดอกไม้หรือเครื่องหอมก็ไม่ได้ กินแต่อาหารเจ หรือมังสวิรัติ

ขันธ์ 10 หมายถึงศีลของสามเณรหรือสามเณรี ก็เท่ากับการถือบวชโดยถือสิกขาบท 10 ประการ

ขันธ์ 16 หมายถึงศีลของนักบวช ที่มุ่งการบำเพ็ญสมาธิภาวนา กินอาหารมือเดียว งดเว้นของสดของคาว กินแต่ผลไม้ เผือกมัน ไม่เที่ยวเดินพลุกพล่าน อยู่ด้วยการสำรวมปฏิบัติ นั่งสมาธิเป็นที่เป็นทาง แทบจะทำตัวเหมือนนักบวช เพียงแต่เป็นการบวชใจไม่ได้บวชกายเท่านั้น

ดังนั้นหากถือปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ ก็จงอย่าได้รับเลย หากแม้นมีใครแนะนำให้รับก็จงพิจารณาให้ถ้วนถี่เสียก่อน เพราะการรับขันธ์นั้นไม่ใช่เพียงนำมาบูชาเท่านั้น จะต้องปฏิบัติเป็นประจำด้วยก็คือ การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาถึงองค์เทพที่รับมาด้วยจึงจะถูกต้อง ไม่เช่นนั้นแล้วอาจสร้างปัญหาให้เดือดร้อนได้ เพราะถือว่าผิดสัจจะที่รับมา

ถ้าจำเป็นต้องรับด้วยเหตุอันใดก็ตาม เช่น นิมิตจากองค์เทพมาบอกเอง ก็ควรพิจารณาให้ดีว่าจะรับจากใคร หรือถ้าเป็นตำหนัก ก็ต้องดูว่าร่างนั้นปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมหรือไม่ เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะทำพิธีมอบขันธ์ให้หรือเปล่า เพราะหากเป็นร่างที่แอบอ้าง หรือเป็นเทพกึ่งเปรต ก็อาจจะนำเอาบริวารที่เป็นตีนโรงตีนศาลมาครอบให้แทน ก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่ อันนี้ต้องระวังให้หนัก

สัจจะองค์เทพฯ
มนุษย์เมื่อรู้ว่าจำเป็นต้องรับขันธ์ เพื่อยอมอุทิศตนเป็นร่างให้กับองค์เทพแต่ละองค์นั้น ก็จำเป็นต้องทราบว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงสมควรแก่ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังเช่น

1. การปฏิบัติตัว คือการทำตนเองให้เป็นนักบุญ หมั่นแสวงหาบุญกุศลเหมือนการสร้างสั่งสมบารมีให้มากที่สุด เช่น การไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญใส่บาตร ถือศีล กินเจ สมาธิภาวนา

2. การปรนนิบัติ คือการใช้หนี้ใช้สิน อันเกิดจากชาตินี้และชาติที่ผ่านมา รู้จักกตัญญูและกตเวที เช่น การปรนนิบัติ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เป็นต้น

3. การโปรดสัตว์ คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ เท่าที่จะสามารถทำได้ รู้จักมีเมตตาธรรมนั่นเอง

ส่วนสิ่งที่มนุษย์จะได้รับตอบแทนจากองค์เทพนั้น ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานขอในตอนครอบขันธ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมไม่เกินกฏแห่งกรรม

ลักษณะของชั้นเทพ
ลักษณะของจิตวิญญาณในระดับต่าง ๆ ที่ลงมาประทับทรงหรือเข้าทรงมนุษย์นั้น หากเรารู้จักสังเกตุให้ดี ก็พอจะแยกได้ว่า เป็นเทพหรือเป็นผี โดยอาศัยหลักพิจารณาโดยสังเขปดังนี้

1. ประทับทรงจากส่วนล่าง จิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากปลายเท้าขึ้นมา มักจะเป็นพวกสัมภเวสี หรือ วิญญาณมนุษย์ที่ตายไปแล้ว

2. ประทับทรงจากด้านหลัง จิตวิญญาณใดประทับทรงจากด้านหลัง มักจะเป็นวิญญาณทั่วไปที่มีฤทธิ์อำนาจ ซึ่งมักจะเรียกขานกันว่า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าปู่ ฯลฯ

3. ประทับทรงจากด้านหน้า จิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากด้านหน้า มักจะเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็น เทวดาชั้นจาตุมฯ ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์

4. ประทับทรงจากทางบ่า จิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากทางบ่า มักจะเป็นเทพหรือดาบสที่มีฤทธิ์ ในระดับกลาง ๆ

5. ประทับทรงจากกลางกระหม่อม จิตวิญญาณใดที่ประทับทรงจากส่วนศรีษะหรือกระหม่อม มักจะเป็นเทพในระดับสูง

คำแนะนำ
ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ จะมีองค์หรือไม่ก็ตาม ถ้าท่านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาถึงครูบาอาจารย์ องค์เทพเทวาที่คุ้มครองรักษาตนเอง ก็น่าจะเพียงพอ เพราะการที่เทพมาอยู่กับเราก็ด้วยเหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือปรารถนาจะได้ร่วมสร้างบารมี และช่วยเหลือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน พาร่างสร้างบารมีทำบุญไหว้พระ สร้างแต่กรรมดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าเราทำได้ดังนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปรับขันธ์ เทพเป็นผู้ที่มีจิตเมตตา ประกอบด้วย หิริโอตตัปปะ คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ย่อมไม่สร้างปัญหาใด ๆ ให้กับร่างที่จะมาอยู่ด้วย เพราะท่านกลัวบาป การที่จะทำให้เจ็บป่วยหนักหนาแสนสาหัส หรือลงโทษอะไรหนักหนาคงไม่มี นอกจากช่วยเหลือเท่านั้น แต่ที่มันเจ็บป่วยหรือมีปัญหาในหน้าที่การงาน การเงิน จนล้มละลาย มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ใครจะเข้าไปแก้ไขได้ นอกจากช่วยประคับประคองหรือดลจิตดลใจให้ไปหาผู้ที่สามารถแก้ไขวิบากรรมส่วนนี้ได้

ดังนั้นบางทีพอรับขันธ์เข้า แล้วหันหน้ามาปฏิบัติ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ อะไร ๆ มันก็ดีขึ้นตามบารมีของตน เพราะก่อนหน้าเมื่อยังดีอยู่นั้น ก็ไม่เคยคิดปฏิบัติจริงจัง ทำบุญก็มีบ้างตามโอกาสเท่านั้น เพราะหากเทพจะมาอยู่ด้วย ก็คงไม่จำเป็นต้องทำพิธีอะไรมากมาย การรับขันธ์เป็นเรื่องสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้น เพราะท่านจะมาอยู่กับมนุษย์นั้น บางทีก็ติดตามมาแต่เกิด อยู่ติดตามเรามาตลอด เพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นเอง เพิ่งจะมาคิดรับขันธ์เพื่อรับองค์เทพ เพราะอยากรวยเท่านั้นหรือ เว้นแต่ผู้เป็นร่างทรงที่ทำหน้าที่สงเคราะห์มนุษย์ในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นหน้าที่ขององค์เทพที่ผ่านร่างมาจะสั่งดำเนินการตามโอกาสต่าง ๆ


kukkukku [ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2549 เวลา 17:09 น.]
 180.183.150.224, , mx-ll-180.183.150-224.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 1

เปิดคอร์สบรรยายสมาธิองค์เทพโดยสมาธิเคลื่อนไหว อบรมฟรี อบรม 3 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3-10-17 ตุลาคม 2553ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น -สร้างการรับรู้พลังงานโดยจิตวิญญาณ -กระตุ้นภาวะองค์เทพและพลังกุณฑาลินี -การเปิดจักระและการพัฒนาจิตวิญญาณ -การบำบัดด้วยการฝังเข็มและการบำบัดตามวาะจิต -ฯลฯ สนใจติดต่ด โทร 02-8673-783, 089-2115469 รับจำนวนจำกัด สถานที่อบรม "สถาบันสมาธิเคลื่อนไหว" จรัญสนิทวงศ์ บางแวก ภาษีเจริญ กทม

โดยคุณ  คุณเป๋า [ วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 19:54 น. ]

 61.7.134.193, , 61.7.134.193 ความคิดเห็นที่ 2

โดยคุณ  นิดๆ [ วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 09:57 น. ]

 124.122.102.21, , ppp-124-122-102-21.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3

มืความเห้นดืแล้วเพระบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจการมืองคเทพคะ

โดยคุณ  แดง [ วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 12:45 น. ]

 114.128.63.183, , 114.128.63-183.dynamic.tttmaxnet.com ความคิดเห็นที่ 4

หนักบ่ามาก ๆ ทำไมต้องให้เราหนักด้วย ทำดีเราทำอยู่ แต่ไม่ต้องหนักบ่าหนักหัวไม่ได้รึ

โดยคุณ  devil [ วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 22:16 น. ]

 1.46.5.156, , 1.46.5.156 ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุนนะคาฟผม ทีทำให้เข้าใจมากมาย แบบนี้คาฟผม ขอบคุนจริงๆๆๆขอบคุนมากมายคาฟผม

โดยคุณ  โยกะตั้ม [ วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 15:15 น. ]

 119.31.126.92, , 119.31.126.92 ความคิดเห็นที่ 6

งงง

โดยคุณ  งงง [ วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2553 เวลา 15:40 น. ]

 203.172.219.218, , 203.172.219.218 ความคิดเห็นที่ 7

หมอดูทักว่ามีองค์เทพคุ้มครอง เชื่อได้แค่ไหนและต้องทำอย่างไร

โดยคุณ  NK [ วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 22:54 น. ]

 125.27.35.246, , 125.27.35.246.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 8

ผมรู้สึกหนักบ่าซ้ายตลอดเลย และมึนหัวข้างซ้ายข้างเดียวเป็นประจำ

โดยคุณ  AKUNG [ วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 22:15 น. ]

 125.26.116.63, , 125.26.116.63.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 9

ขออนุโมทนาบุญ การมีองค์เทพหรือไม่ ต้องอยู่ที่ตัวท่านเอง บุญบารมีที่ทำหรือสร้างสมมาแต่อดีตชาติ มั่นทำความดี สวดมนต์ภาวนาเถิด...สาธุ ๆๆ

โดยคุณ  ton21 [ วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 09:22 น. ]

 222.123.159.249, , 222.123.159.249 ความคิดเห็นที่ 10

อนุโมทนาบุญ ด้วย ค่ะ

โดยคุณ  na [ วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:30 น. ]

 180.180.210.77, , 180.180.210.77 ความคิดเห็นที่ 11

เข้าใจแหละ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมาย นับจากนี้ต่อไปจะตั้งใจปฏิบัติให้มากกว่าเดิม

โดยคุณ  yani... [ วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 21:08 น. ]

 183.89.163.125, , 183.89.163.125 ความคิดเห็นที่ 12

ขอบคุณ ทุกอย่าง เป็นจริงทุกหัวข้อ เกิดขึ้นแล้วกับตัวผมเอง ขออนุโมทนา สาธุ ๆ ๆ ๆ................

โดยคุณ  เจเจ.. [ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17:50 น. ]

 202.176.91.49, , 202-176-91-49.static.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 13

ขอบคุณที่ให้คำชี้แนะ

โดยคุณ  ผุ้ที่มีความสงสัย [ วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:20 น. ]

 61.19.67.236, , Nat-Pool-61-19-67-236.cdma.cat.net.th ความคิดเห็นที่ 14

ไม่จำเป็นต้องรับขันธ์เพราะเทพชั้นสูงที่ต้องการช่วยเหลือมนุษย์จะไม่ทำให้ร่างทรงเดือดร้อนหรอกถ้าตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมก็ช่วยได้แล้วในบางคนต้องเปิดตำหนักรับทรงเพื่อช่วยเหลือคนจึงไม่จำเป็นที่จะต้องรับขันธ์ให้เสียเงินหรอกค่ะ

โดยคุณ  ร่างทรงพระแม่กาลี [ วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11:42 น. ]

 61.19.98.126, , 61.19.98.126 ความคิดเห็นที่ 15

จะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ในของเราคือใคร

โดยคุณ  ผู้อยากรู้ [ วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 10:50 น. ]

 125.24.46.165, , 125.24.46.165.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 16

มีความรู้มากขึนพเระตนเองก้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีองค์เหมือนกัน

โดยคุณ  siri,o9N [ วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 17:02 น. ]

 115.87.175.207, , ppp-115-87-175-207.revip4.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 17

ก็พอรู้ๆมาบ้างแล้ว มาเจอบทความนี้ แจ่มแจ้งเลยค่ะ

โดยคุณ  FonZ_DiiZ [ วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 08:49 น. ]

 110.49.232.246, , 110.49.232.246 ความคิดเห็นที่ 18

โดยคุณ  sukon [ วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2554 เวลา 10:22 น. ]

 125.27.32.193, , 125.27.32.193.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 19

เราปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะรับขันธิ์ครูและถ้ารับขันธิ์แล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า

โดยคุณ  ดเกป [ วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 12:22 น. ]

 223.204.154.144, , mx-ll-223.204.154-144.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 20

ขอให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ และจงทำตัวไห้เป็นคนดี ไม่โกงใครกิน หมั่นสร้างกุศล ช่วยเหลือมนุษย์

โดยคุณ  หนุ่ยร่าง-บรมครูพ่อปู่แก่ -ราชบุรี [ วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:40 น. ]

 182.53.196.78, , 182.53.196.78 ความคิดเห็นที่ 21

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทุกองค์ ที่คิดดี ทำดี เมตตาต่อมนุษย์โลก โอม

โดยคุณ  มนุษย์ผู้มีจิตใจดี [ วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:05 น. ]

 182.53.196.78, , 182.53.196.78 ความคิดเห็นที่ 22

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทุกองค์ ที่คิดดี ทำดี เมตตาต่อมนุษย์โลก โอม

โดยคุณ  มนุษย์ผู้มีจิตใจดี [ วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:05 น. ]

 58.11.38.104, , ppp-58-11-38-104.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 23

องค์ลงแรงทำไมต้องเหนือยด้วย องค์ลงครั้งแรกจิตดับไม่รู้ตัว แต่ทำไมตอนหลังองค์ลงถึงพอรู้ตัวครับ

โดยคุณ  บอย ร่างทรงหนุมาณ  [ วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 02:38 น. ]

 110.49.241.78, , 110.49.241.78 ความคิดเห็นที่ 24

มีคนทักเหมื่อนกันแต่ก็กลัว 50...50

โดยคุณ  พิจิตร [ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 22:09 น. ]

 192.168.1.111, 110.77.226.31, 192.168.1.111 ความคิดเห็นที่ 25

เคยนั่งพิธีสวดภาณยักษ์หลายครั้ง จะปวดกรามมากๆแต่คุมจิตอยู่ พลังบางอย่างจะเข้ามาทางกระหม่อม คืออะไรครับ แล้วเวลานั่งเฉยๆเพื่อนว่าชอบทำปากเหมือนคนแก่คือเอาริมฝีปากยื่นไปข้างหน้า เหมือนหลวงพ่อพ่อเงินวัดบางคลานอ่ะครับ แล้วชอบกัดกรามแน่น บางทีไม่รู้ตัวเลยครับ ไม่เคยสัก หรือไม่เคยรับขันธ์เลย เวลาเจอวัตถุมงคลประเภทพรายหรือของต่ำจะมึนศีรษะ เวลาสัมผัสพระเครื่องที่มีพุทธคุณจริงๆจะแน่นหน้าอก เวลาเจอเศียรฤาษีที่ผ่านการปลุกเสกจะปวดกรามสุดๆ แล้วอารมณ์จะดูตื่นตัว คล้ายๆอาการโกรธ จะกัดกรามแน่นเลย เวลาขับรถดีๆมักจะพูดลอยๆว่า โอม นะ มัด สิ วะ บางทีเวลานอนหลับดึกๆเพื่อนบอกว่าผมละเมอ แล้วร้องเพลงอะไรสักอย่างเหมือนเสียงครางลูกคออินเดีย ผู้จัดการที่ทำงานเขานับถือพระวิศณุ เขาเคยบอกว่าผมมีองค์ ผมก็ยังไม่เชื่อใคร แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่ บางคนก็ทักผมอาจารย์ ผมก็ได้แต่งง ตอบข้อสงสัยทีครับ CNN_KOR@WINDOWSLIVE.COM

โดยคุณ  นายก(อ) [ วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:26 น. ]

 101.51.85.94, , 101.51.85.94 ความคิดเห็นที่ 26

เชือมั่นในตัวเองยึดหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่มั่นของจิตใจเราเพือทำสมาธิจะรับรู้ถึงตัวเรา

โดยคุณ  ผู้ศัทธา [ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 21:00 น. ]

 182.53.98.1, , 182.53.98.1 ความคิดเห็นที่ 27

คนมีองค์

โดยคุณ  น้อย [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 15:28 น. ]

 182.53.98.1, , 182.53.98.1 ความคิดเห็นที่ 28

อยากรู้ว่ามีองค์ โทรถาม084-4980177

โดยคุณ  คนมีองค์ [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 15:30 น. ]

 182.53.98.1, , 182.53.98.1 ความคิดเห็นที่ 29

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท่านมาเพื่อสร้างบุญ

โดยคุณ  คนมีองค์ [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 15:32 น. ]

 182.53.98.1, , 182.53.98.1 ความคิดเห็นที่ 30

มีองค์ไหนรักษาสังขาร ท่านรู้หมดครับ

โดยคุณ  คนมีองค์ [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 15:33 น. ]

 182.53.98.1, , 182.53.98.1 ความคิดเห็นที่ 31

เชื้อใด้ 100 % ผมไปมาแล้ว เมือมาปฎิบัติชีวิตก็ดีขึ้นครับ

โดยคุณ  คนมีองค์ [ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 15:34 น. ]

 58.8.41.178, , ppp-58-8-41-178.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 32

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลองมาแล้ว

โดยคุณ  ผู้หวังดี [ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 21:43 น. ]

 223.206.90.132, , mx-ll-223.206.90-132.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 33

ทุกสิงมีครูผมก็มี

โดยคุณ  bk [ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 19:03 น. ]

 182.53.166.246, , 182.53.166.246 ความคิดเห็นที่ 34

ท่านมาทงไหนทางด่วนเป่าคับ555+งกฉ่ายก่ายหู้555+

โดยคุณ  เจม [ วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:08 น. ]

 192.168.2.246, 202.29.239.33, 192.168.2.246 ความคิดเห็นที่ 35

ขอบคุณ

โดยคุณ  2538 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:00 น. ]

 192.168.2.246, 202.29.239.33, 192.168.2.246 ความคิดเห็นที่ 36

แปลกดี

โดยคุณ  2538 [ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:00 น. ]

 49.49.50.10, , mx-ll-49.49.50-10.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 37

คนที่จะมีองค์เทพไม่จำเป็นต้องถามใครหรอกเพราะเดี๋ยวคุณก็รู้เองถ้าญาณคุณถึง

โดยคุณ  kikapu [ วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 21:57 น. ]

 101.108.123.196, , 101.108.123.196 ความคิดเห็นที่ 38

เมื่อพูดแล้วว่าจะรับ แต่บอกกับผู้อื่นซึ่งมิใช่เทพ แต่ใจก็ยังไม่กล้าจะยอมรับเพราะกลัวจะโดนแทรก แต่มีความรู้สึกว่าที่ศรีษะจะรู้สึกซ่านตลอดเวลาจะทำงัยดี :

โดยคุณ  เด็กอ่อนหัด [ วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:18 น. ]

 27.55.0.115, , ppp-27-55-0-115.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 39

เมื่อถึงวาระ ท่านจะทราบเอง สาธุๆ

โดยคุณ  bewbew [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 00:46 น. ]

 110.49.251.186, , 110.49.251.186 ความคิดเห็นที่ 40

ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่ามีงค์เปล่า แต่เมื่อวานคนที่เราไปคุยด้วยที่ตลาดนัด เขาเป็นร่างทรงเขาบอกว่าเรามี ผุู้หยิ่งเป็นแขก ใส่ชุดสีชมพูบานเย็น อยู่ด้วยอีกสักพักเรากับเขาก้อมีอาการคล้ายๆกัน คือ ตัวเย็นช้า ใจสั่นและเต้นเร็วมาก ร้องไห้ แม่เลยรีบพาเรากับบ้าน อยากรู้ว่าอาการเช่นนี้คืออะไร

โดยคุณ  นัท [ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 08:20 น. ]

 27.55.15.65, , ppp-27-55-15-65.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 41

เห็นด้วยค่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องสร้างแต่ความดีการเคารพบูชาพระคุณผู้บังเกิดเกล้าย่อมเป็นสิ่งที่ดีและควรที่จะปฏิบัติเป็นอย่างมาก เพราะพระของเราทุกคนก็คือบิดา มารดาของเรานั่นเองการที่จะกระทำความดีหรือทดแทนบุญคุณท่านย่อมกระทำได้ทุกวันถึงแม้ว่าท่านจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่ก็ตามเราก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อท่านได้เสมอ

โดยคุณ  อ้อ [ วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2555 เวลา 15:12 น. ]

 122.155.37.120, , 122.155.37.120 ความคิดเห็นที่ 42

คนมีองค์ทักว่าดิฉัน ชื่อ สร้อยแสงเดือน อยากรู้ว่าสร้อยแสงเดือนคือใครซึ่งจริงแล้วไม่ได้ชื่อสร้อยแสงเดือน

โดยคุณ  ืำน้อย [ วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:30 น. ]

 58.8.72.60, , ppp-58-8-72-60.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 43

ขอบคุณมากครับที่ชี้แนะให้หูตาสว่างเห็นแนวทาง

โดยคุณ  ืืืืnba [ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:18 น. ]

 110.49.249.219, , 110.49.249.219 ความคิดเห็นที่ 44

มีคนให้รับขันธ์ แล้วให้ธูป 9 ดอก และ เทียนขาว 9 เล่ม แล้วบอกว่าให้นำธูปกับเทียนและดอกบัวสีขาว 9 ดอก ไปใส่พานตั้งไว้ต่ำกว่าพระ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ ดิฉันงงมากอยากปรึกษาผู้รู้ค่ะ

โดยคุณ  ccc [ วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 20:22 น. ]

 223.206.91.194, , mx-ll-223.206.91-194.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 45

เหมือนทุกอย่างแต่ช่วงนี้ไม่ไสวดมนต์เลยไม่สามารถสัมผัสได้

โดยคุณ  ssa [ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 00:07 น. ]

 49.230.37.135, , 49.230.37.135 ความคิดเห็นที่ 46

ควรจะปฏิบัติต่อปู่ฤาษีตาไฟเช่นใดดี ช่วยชี้แนะด้วยขอบคุณคะ

โดยคุณ  N [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 20:56 น. ]

 58.8.247.233, , ppp-58-8-247-233.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 47

เราก็รู้สึกมีอะไรมาต่ายเหมือนกันอยู่บนหัว แต่จะรู้สึกขนลุกด้วย บางทีอยู่ดีดีก็รู้สึกขนลุก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

โดยคุณ   [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:42 น. ]

 171.99.71.209, , wf-171-99-71-209.revip9.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 48

ผมรู้สึกหนักหัวตรงท้ายทอยกับบ่า บางทีก็ปวดตรงหน้าผาก

โดยคุณ  Mr.kadapee [ วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 01:41 น. ]

 125.26.242.103, , node-1bvr.pool-125-26.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 49

ถ้าทําผิดข้อห้ามจะเกิดอะไรขึ้น

โดยคุณ  ฟฟฟฟฟ [ วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 20:45 น. ]

 171.97.175.224, , ppp-171-97-175-224.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 50

ขออนุโมทนาด้วย การทำดีทุกวัน หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ หรือตั้งใจทำความดี คิดตั้งใจที่จะสวดมนต์ก็พอแล้ว อยู่ที่เราค่ะ

โดยคุณ  nung [ วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 12:26 น. ]

 110.49.251.247, , 110.49.251.247 ความคิดเห็นที่ 51

ขอบคุณค่ะที่คลายความสงสัยมากมาย ขอให้เป็นบุญกุศลของท่านนะคะ สาธุ

โดยคุณ  คนนำ้เค็ม [ วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:30 น. ]

 10.217.100.127, 182.255.13.63, 10.217.100.127 ความคิดเห็นที่ 52

ผมพุดไปก้ไม่มีใครเชื่อว่า มีเทพ องค์หนึ่ง มาช่วยผม จะมาหาผมบ่อยโดยมาประทับร่างแฟนผม แต่แฟมผมไม่รู้สึกตัวหรอก แต่แฟนผมจะเห็นท่านในฝันเองและจะมาบอกกล่าว อะไรเหมือนๆกันตอนแรกๆผมกลัวมาก แต่ตอนนี้ชินแล้วครับ ไม่อยากเล่ามากกลัวท่านจะว่าเอาเพราะท่านไม่ให้ใครรู้ ใครเห็น แต่ผมคันปากเอง แต่ท่านให้ผมทำตามสัญญาว่าทุกวันพระผมต้องไปทำบุญ และงดเนื้อสัตว์ ตอนแรกท่านให้ถืออุโบสถศีล แต่ผมทำไม่ได้ผมทนอดอาหารไม่ไหว ท่านเลยอนุโลมให้ แต่ห้ามขาดแม้แต่วันพระเดียวจนกว่าผมจะร่ำรวยตามที่ผมปราถนาถึงจะหยุดบ้างก็ได้ เมื่อวันพระที่ผ่านมาผมต้องลางานเลยเพราะไปวัดแล้วไปทำงานไม่ทัน แต่คิดว่าคงไม่มีใครเชื่อผมหรอก ผมก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้้เหมือนกัน จนกระทั่งมาเจอกับตัวเองเขา เล่าให้ใครฟังเขาก็บอกว่า ให้ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่มั้น อย่าไปคิดอะไรมาก คือเขานึกว่าเราบ้า เพ้อเจ้อ

โดยคุณ  คนราชบุรี [ วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 14:15 น. ]

 101.109.53.233, , node-and.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 53

หนักบ่า คุนเลี้ยงกุมาร หรือป่าวค่ะ ถ้าเลี้ยงเวลาไปไหนลูกๆก้จะยืนบนบ่าเราค่ะ

โดยคุณ  แมลงปอ [ วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 00:12 น. ]

 118.172.159.225, , node-vkx.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 54

ของแบบนี้ต้องเจอกับตัวถึงรู้

โดยคุณ  77777 [ วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 22:16 น. ]

 118.173.190.166, , node-11nq.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 55

อ่อเป็นหยั่งงี้นี่เอง ผมฝันเห็นเป็นตัวเลข 79 เมื่องวดที่ 16 กันยายน 2555 ฝันว่าแผ่นดินไหว ไม่มีใครเปนอะไร 7.9 ริตเตอร์ ผมซื้อ20บาท ถูกเลย ผมไม่เคยเชื่อน่ะเรื่องนี้แต่ก็ต้องเชื่อ ความฝันเป็นจริง เพราะปี54 ในงานกินเจเค้าบอกว่าปี55 จะมาจับผมให้ผมเปนร่างทรง ตั้งแต่วันนั้น ผมรู้สึก ปวดบ่า2ข้าง นวดก็แล้ว ก็ไม่หาย หนักต้นคอ รู้สึกอยากทำบุญมากๆ เหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมาให้ผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เค้าแล้วเค้า จะเปิดทางให้ผม ให้องค์เทพมาประทับทรงได้ ตั้งแต่วันที่ถูกหวนอ่า ผมทึ่งมาก ไม่มีวันลืม ฝันตรงมาก ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อน ใครเปนแบบผมก็คอมเมนต์กันมาหน่อยน่ะ ไกล้จะกินเจและ ปี55นี้ไม่รู้ว่าเทพเจ้าจะจับผมจริงรึเปล่า คอยติดตามตอนต่อไป

โดยคุณ  ธีระพันธ์ พุ่มแย้ม ศาลเจ้าแม่กวนอิมเกาะเต่า [ วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 12:27 น. ]

 101.109.153.64, , node-u9s.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 56

องค์เทพมีจริงๆคะท่านจะอยู่กับคนที่มีเทพคุ้มครองตลอดเวลาพูดกันทางจิตเราก็เข้าใจคะคนที่มีถึงจะเข้าใจมันไม่สามารถอธิบายได้หมดแต่เราก็รักและเคารพทุกสายญาณ

โดยคุณ  ภรรยาฝรั่ง! [ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 17:52 น. ]

 115.67.227.139, , 115.67.227.139 ความคิดเห็นที่ 57

หลานผมมีองค์แค่เด็ก ป 5 เอง แต่ไม่รู้รู้สายไหนโทรมาสิ คุยกันดูสิแลกเปลี่ยนความรู้ 0901679695

โดยคุณ  โก้ [ วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 22:51 น. ]

 182.93.166.171, , 182.93.166.171 ความคิดเห็นที่ 58

เธฃเธฑเธšเธ‚เธฑเธ™เธ˜เนŒเนเธฅเน‰เธงเธฅเธฒเธ‡เธชเธฑเธ‡เธซเธฃเธ“เนŒเธซเธฃเธทเธญเน€เธชเธตเธขเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธเธŠเธทเนˆเธญเธซเธฒเธขเน„เธ› เธกเธตเธญเธฒเธเธฒเธฃเธ•เธฑเธงเน‚เธญเธ™เน€เธญเธ™เน‚เธขเธเน€เธขเธเน€เธงเธฅเธฒเธชเธงเธ”เธกเธ™เธ•เนŒ เน€เธ›เน‡เธ™เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธญเธฐเน„เธฃเธœเธนเน‰เธฃเธนเน‰เธŠเนˆเธงเธขเธ•เธญเธšเธ—เธต

โดยคุณ  เน€เธเน‡เธˆเธ–เธงเธฒ [ วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15:49 น. ]

 49.0.66.107, , 49.0.66.107 ความคิดเห็นที่ 59

« Reply #9 เมื่อ 09/01/2009 , 16:48:43 » Edit 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ ….ขอโทษนะ คือเราไปอ่านกระทู้มา เจอแล้วกลัวอ่ะ

โดยคุณ  Ja [ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:58 น. ]

 118.173.208.208, , node-158w.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 60

เทพจะมาบอกให้มนุษย์รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นว่ามีคนหักหลังนินทาบอกได้ละเอียดขนาดนั้นเลยหรือค่ะพอดีเพื่อนที่ทำงานเค้าบอกว่าญาติเป็นร่างทรงของพระแม่ทับทิม

โดยคุณ  ขี้สงสัย [ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 12:53 น. ]

 124.121.113.225, , ppp-124-121-113-225.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 61

พ่อเรามีองค์ที่ใหญ่มาก นึกอะไรพูดอะไรอยากเห็นอะไรเขาทำให้เห็ฯหมด เราอยากรู้ว่าองค์ที่พ่อมีอยู่คือองค์อะไร ? ซึ่งไปที่ไหนไม่มีใครอกได้เขาบังยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่บอก เเต่เราอยากรู้มากๆ เลยใครพอรู้ควรบอกที

โดยคุณ  ประสบการณ์น้อย [ วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 21:01 น. ]

 49.49.218.54, , mx-ll-49.49.218-54.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 62

ขอบคุณมากที่ทำให้กระจ่างขึ้นมาก เพราะเราสงสัยอยู่ค่ะ

โดยคุณ  เดือน [ วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:58 น. ]

 125.27.211.228, , node-15us.pool-125-27.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 63

ขอบคุณครับ ผมก็เป็นคนนึงที่มีอาการเเปลกๆเเบบนั้นเหมือนกันจนวันนึงที่ทำงานเค้าเอาพระมาจากใต้ท่านทักผม เเล้วว่ามีองค์เทพ เพราะก่อนหน้านี้ผมมีอาการเเน่นหน้าอกเเบบมันหนักๆตรงอก เเล้วเวลาสวดมนต์ขนจะลุกตั้งเเต่ช่วงเอวไปจนถึงหัว พอท่านทักเเล้วให้ผมนั่งที่โต๊ะท่านก็เปิดเพลงอินเดีย ผมก็เเน่นหน้าอกเเล้วรู้สึกเย็นที่หน้าผากเเล้วเหมือนเป็นเหน็บทั้งตัวเเละหนักขึ้นจนเหมือนไฟช๊อตไปทั่วร่าง ทำท่ามือเเบบประทานพร เเล้วพูดภาษาอินเดีย ทั้งๆที่ผมพูดอินเดียไม่ได้ เเต่ผมยังไม่ได้รับขันธ์นะครับ

โดยคุณ  ใหม่ sb [ วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 22:48 น. ]

 125.26.35.14, , node-6xa.pool-125-26.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 64

อย่าเชื่ออะไรกันง่ายๆ เชื่อตัวเราเองดีที่สุด ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวของเราเอง เราทำดีเราทำชั่วก็รู้ตัวเองอยู่ เราจะทำอะไรต้องมีสติ อย่างหลงไหลในสิ่งที่กำลังจะชักจูงเราไป

โดยคุณ  ผู้เชื่อมั่นในตัวเอง [ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 14:00 น. ]

 118.172.213.158, , node-1672.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 65

คือตอนนี้ รู้ว่ามีองค์เทพอยู่ ผมก็ทำตัวตามปรกจิ ทำบุญ ใส่บาตรส่วนมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่น เจ้ากรรมนายเวร เพียงเท่านี้ ก็ได้แล้วใช่ไหมครับ อ้อ สวดมนต์ สรรเสริญองค์เทพองค์นี้ + ขอพร สามารถทำแค่นี้ได้ ใช่ไหมครับ

โดยคุณ  ตู๋ [ วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:48 น. ]

 27.55.152.59, , ppp-27-55-152-59.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 66

ผมคนหนึ่งที่เป็นม้าทรงทำที่ช่วยคนที่มีวิบากกรรมต่างๆองค์เทพที่อยู่กับผมนั้นท่านใจดีมมีความออบอ้อมอารีสิ่งไหนที่ท่านช่วยให้วิบากกรรมเบาบางได้ก็ต้องขึ้นกับผลบุญของละคนที่สะสมมาไม่เท่ากันบุคคลคนนั้นต้องมีธรรมะในใจด้วยไม่ใช่ว่ามาหาม้าทรงหรือร่างทรงจะทำให้รวยหรือสบายกว่าคนอื่นๆนั้มาเพื่อปลดทุกข์ในสิ่งที่ติดกรรมต่างๆมาท่านจะเเนะแนวทางในการปลดกรรมที่ทำมาให้เบาบางลงและยอมรับผิดในสิ่งที่ทำมาในชาตินี้หรือชาติที่เเล้วอย่างบริสุทธ์ใจเพื่อเป็นเเนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในปัจจุบันที่ดำชีวิตอยู่นั้นเองท่านจะสอนให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งองค์เทพที่มาอยู่กับมนุษย์นั้นท่านไม่ต้องการเงินทองสิ่งของต่างๆจากคนที่มาหาท่านเลยอาจจะมีค่าครูที่ม้าทรงหรือร่างทรงกำหนดเพื่อไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนเเละผลไม้มาเพื่อบูชาท่านค่าครูเริ่มจาก12บาทจนถึง99บาทหรือมากกว่านี้ตามความสมควรเท่านั้นเอง

โดยคุณ  ม้าทรงองค์เทพนาจา [ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:10 น. ]

 192.168.1.20, 192.16, 182.52.63.12, ความคิดเห็นที่ 67

อาการที่อยากรู้ก็ถูกเป๊ะ

โดยคุณ  บีบี [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:28 น. ]

 223.204.4.191, , mx-ll-223.204.4-191.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 68

ผมก็ไส่บาตรสวดมนต์ถือศีล5นั่งสมาธิเปนประจำจนคนที่ผมเคารพหลายคนทักว่ามีองค์ผมเคยคิดว่าทำอย่างทุกวันสร้างบารมีร่วมกับองค์คงพอแต่นานเข้ารับจะรับรู้ด้วยตัวเองว่าเราต้องรับหรือไม่ขอไห้เราทำดีคิดดีพูดดีช่วยเหลือสังคมตามโอกาสไม่เอาเปรียบไครแต่ผมยังไม่ได้รับแต่อีกไม่นานไครจะรับขันธ์หาคนที่เราไว้ใจได้แล้วชีวิตเราจะมีแต่สิ่งดีดี

โดยคุณ  ศิษย์ปู่ฤาษีนารอท ฤาษีนาราย [ วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 18:52 น. ]

 171.4.225.29, , mx-ll-171.4.225-29.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 69

คือเราจะเป็นอาการ ชาหลัง ชาเป็นจุดๆ ขาบ้างเป็นจุดๆ แต่เวลาสวดมนต์ นี้หนักมากๆ ที่หลังอ่ะชา หนัก เหมือนมีไรมาพิงเรา อย่านั้นอ่ะ คืออะไร บอกทีค่ะ

โดยคุณ  *-* [ วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 14:53 น. ]

 171.97.65.60, , ppp-171-97-65-60.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 70

ผมเป็นอีกคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยแต่มาเจอด้วยตัวเองต้องยอมรับไม่ว่าจะเรื่องอะไรการประสพอุบัติเหตุรถสิบล้อทับเท้าตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังเพื่อนเชื่อไม่หลายคนคงไม่เชื่อเท้าไม่เป็นอะไรเลยนอกจากบวมทุกวันนี้รับกับอาจารย์พุทธโคดมเป็นร่างใหญ่เราไม่คิดว่าท่านจะมาอยู่กับผมเพราะหลายคนอยากมีร่างทรงท่านเท้ามหาพรมธาดาใครอยากคุยโทรมาปรึกษาได้ 0825500089

โดยคุณ  เอก ร่างเท้ามหาพรมธาดา [ วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09:44 น. ]

 101.108.202.25, , node-13x5.pool-101-108.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 71

มีแต่คนทักว่ามีองค์ เพื่อนเห็นออกมาจากร่างเราสวยมากห่มส่าหรี เดินไปหัวเตียงมองหน้าเราแบบยิ้ม ๆ เห็นเพื่อนบอก ไม่น่าเชื่อรู้ว่ามีนานแล้ว เราเกิดอะบัติเหตุอย่างหนัก กำลังรักษาอยู่ แต่เรายังไม่เคยเจอแบบเพื่อน เจอหน้าแขกชาวอินเดียทักเราทันทีเข้ามอง เห็น บอกว่ากลางหน้าผากเหมือนเป็นเครื่องการถูกจอง ไปทำหน้าที่สถานเสริมความงาม น้องที่ท้องเป็นเจ้าหน้าที่ มองเห็นกลางหน้าผากสั่นบอกพี่มีของหรือค่ะ เขารู้ได้ไง ท่านดูแลเรามา 20 ปีแล้วเราเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ๆ ในช่วงเวลาวันเดือนเกิด เหมือนหมดชะตาชีวิต ตอนนี้มองกระจกมีมาอีกองค์ ปางเดี๋ยวกัน แต่ดุมาก ๆ เราเลยกลายเป็นคนสองบุคลิก เห็นเพื่อนที่เห็นบอก แต่เราเห็นในกระจก อาจเป็นเพราะเรากำลังรักษาตัวอยู่ เลยเกรียวกราดก็ได้ เรา อยากสื่อสารกับท่านยัง ขอบคุณที่ดูแลเรามาตลอด 20 ปี ทำไมมีหลายคนมองเห็นแต่เรากลีบไม่เคยเห็น แต่เมื่อก่อนชอบฝันถึงดอกบัวคนสรวงสวรรค์ และเห็นท่านบ้าง ท่านมายืนมองอย่างอย่างเมตตา เพื่อนชอบสวดมนต์ไหว้พระเห็น ท่านยืนมองเรา แล้วยิ้ม เข้าก็กลัวเหมือนกัน เราบอกให้ขอพรจากท่าน ได้เลย เพราะปกติ เราขี้เกียจสวดมนต์เหมือนกันเราสวดมนต์เลยได้เห็นเป็นบุญตา อยากได้สัมผัสบ้าง ทำไงดีอะ เราปวดหัว ศรีษะ และบ่ามาก จนแทบอยากอาเจียน แล้วก็รับขันธ์ให้แม่ดูแลมา 20 ปีแล้ว บางทีก็งงเหมือนกันว่าสิ่งที่รับมา กับสิ่งที่คนที่มีเซ็นต์ทัก บ่อย ๆ นั่นเป็นจริงในเรื่องเดียวกันหรือเปล่า

โดยคุณ  คนมีของ [ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 23:55 น. ]

 125.25.147.94, , node-t3y.pool-125-25.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 72

สวัสดีคะตอนนี้ปวดคอบ่าไหล่เหมือนมีคนขี่คอเป็นมา3วันแร้วค่ะก่อนหน้าที่จะเป็นในทุกๆวันจะคิดถึงแต่การเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด จนวันนั้นรู้มสึกหมดความอดทนอยู่่่ีก็พูดเรยว่าข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกแร้วก็ปวดต้นคอมากจนทนไม่ไหวค่ะจะทำไงดีคะ

โดยคุณ  aum [ วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:33 น. ]

 10.134.61.197, 49.230.75.119, 10.134.61.197 ความคิดเห็นที่ 73

มีก็ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเรา สวดมนไหว้ พระ ทานมังสาวีรีส บ้าง ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องอยากรู้ ทำตัวไม่ให้เป็นทุกกัยใคร เดินสายกลาง แคร่นี้สิ่งๆๆดีๆๆก็มาหาเรา อดทน อดกลั้น อย่าสิ้นหวัง ทำหน้าที่ตัวเราไป

โดยคุณ  ไอซ์ [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:52 น. ]

 10.134.61.197, 49.230.75.119, 10.134.61.197 ความคิดเห็นที่ 74

ทุกอย่างอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ บ่อยมันไป ว่างนิ่ง มีหน้าที่อะไรก็ทำไปอะไรจะแสดงให้เห็นอดทน อดกลันทุกอย่างจะดีเอง

โดยคุณ  ไอซ์ [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:57 น. ]

 171.98.99.69, , cm-171-98-99-69.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 75

เคยฝันถึง.. เทพเจ้ากวนอู..ฝันว่าอยู่ดีดีก็ไปอยู่ที่สถานที่ ๆ ไปใหญ่โตมาก มีหมอกคล้ายเมฆ เสาสีแดง สูงใหญ่มาก ในนั้นไม่มีใครเลย พอเดินเข้าไปก็เห็นบัลลังค์เป็นชั้น ๆทั้งที่เห็นเหมือนไกลแต่เหมือนไกล้มาก ๆ เทพเจ้ากวนอูนั่งอยู่บนบันลังค์ หน้าสีแดง ตัวใหญ่โตมาก แล้วชี้มาที่เรา พูดอย่างเยือกเย็นว่า *ต่อแต่นี้ไปเจ้าต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วน่ะ* งงมาก เพราะไม่เคยนึกถึงและไม่มีเรื่องอะไรจะนึกถึงเลย แต่ว่าตอนนี้ก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่

โดยคุณ  ดวงดี.. [ วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:22 น. ]

 171.98.99.69, , cm-171-98-99-69.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 76

เคยเป็นไหม แค่คิดก็ได้แล้วภายในวันเดียวกัน..เคยมองคนอื่นแล้วรู้นิสัย อดีตที่ผ่านมา แล้วโรคที่มีหรือเป็นในบุคคลที่เราเห็นนั้นไหม เคยฝันเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วเกิดขึ้นจริงเหมือนความฝันเด๊ะไหม..เคยพูดแล้วเป็นตามที่พูดเสมอไหม แม้นว่าเราจะโกหกแต่กลับเป็นเหมือนที่พูด..สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเราเป็น..อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้มั้ง 26 ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้

โดยคุณ  ดวงดี.. [ วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:38 น. ]

 1.4.131.202, , node-qy.pool-1-4.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 77

จะรู้สึกมึนหัว แน่นหน้าอก และหนักบ่าไหล่ด้านซ้ายเหมือนมีอะไรยุบยิบ ๆๆตลอดเวลาทำยังไงก็ไม่หาย ไปนวดคิดว่าปวดเมื่อยแต่เหมือนเดิม ขอถามผู้รู้ค่ะคืออะไร

โดยคุณ  ผู้ทำดี [ วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:51 น. ]

 111.84.116.194, , 111.84.116.194 ความคิดเห็นที่ 78

ปวดหัวบ่อยมาก ชอบปวดต้นคอและบ่าเป็นประจำ ฝันเห็นเจ้าแม่ใส่ชุดอินเดีย เห็นวัดอินเดียบ่อยบ่อย เกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะ

โดยคุณ  Aoy Kung [ วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10:41 น. ]

 110.171.223.146, , cm-110-171-223-146.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 79

สอบถามค่ะ มีร่างทรงที่รับรักษาคนป่วยที่ไหนบ้างค่ะ ตอนนึ้ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ค่ะ

โดยคุณ  อิ๋ว [ วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:02 น. ]

 118.173.129.225, , node-pnl.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 80

ประเทศไทยสั่งเล่นได้โดยผู้ที่สะอาดเท่านั้น(อาบน้ำ)

โดยคุณ  ทีมงานวันเพ็ญ [ วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:59 น. ]

 171.7.140.251, , mx-ll-171.7.140-251.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 81

มีอาการชาที่ข้างทัดหูทั้งสองข้าง ชาที่ใบห้นา ท้ายทอย บางครั้งอาการชาเคลื่อนคลุมทั้งตัว ตัวแกร็งแข็งทั้งตัวนานประมาณ 20 นาที ได้ยินเสียงคนรอบข้างบ้าง ไม่ได้ยินอะไรเลยก็มี บางครั้งหนักทั้งตัวพอนั่งสมาธิ ร้องไห้แบบไม่รู้สึกตัว เป็นประมาณ 4-5 ครั้งแล้ว เป็นเพราะอะไรคะอยากรู้จริงๆ

โดยคุณ  Boonnada Lapgit [ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:35 น. ]

 171.7.140.251, , mx-ll-171.7.140-251.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 82

จะมีการอบรมฝึกสมาธิขั้นสูงไหมคะ

โดยคุณ  nada [ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:56 น. ]

 49.230.162.1, , 49.230.162.1 ความคิดเห็นที่ 83

ขออาจประจำ

โดยคุณ  ตะวัน [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:33 น. ]

" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม
ความเห็น :
โดย :


คลิกที่รูป เพื่อใส่หน้ายิ้มในข้อความ
 

Vote เพิ่มตะแนนให้เรื่องนี้
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด
 
Main Happy | Game | Quiz || XFile ]
Copyright ® 2002 Teenee Dot Com. All Rights Reserved
ขอสงวนสิทธิ์ เนื้อหา รูปแบบ ของเว็บไซท์แห่งนี้ ห้ามลอกเลียนแบบเว็บไซท์ ก๊อปปี้เนื้อหา ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

โฆษณา ( Advertising ) คลิกที่นี่